De Key

Woonstichting De Key is al geruime tijd actief aan de slag met informatiebeveiliging en privacy. Voor de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Corporaties (BIC), gebruikt Woonstichting De Key een geïntegreerde aanpak en benadert informatiebeveiliging in samenhang met de invoer van de AVG. Om onze inspanningen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy te toetsen en te kunnen bijsturen hebben we ons in 2018 laten auditen.

Vidomes

Voor veel collega’s was de BIC ver van huis en IBbeleid een droog en dor document. Maar door het concreet te maken, te laden met voorbeelden dicht bij huis ging het steeds meer leven. Er ontstond een drive om dit onderwerp dichter bij alle medewerkers te brengen en hiermee het bewustzijn rond Informatiebeveiliging te vergroten.