BBB - Controle & Audit

Controle & Audit

In control blijven.

BIC Building Blocks is een set documenten die corporaties kunnen ondersteunen bij de praktische implementatie van de BIC. Denk aan documenten zoals sjablonen, voorbeelden, uitwerkingen en best-practices.

Na het implementeren en bijsturen van de maatregelen heeft uw organisatie de (persoons)gegevens zoveel als mogelijk passend beveiligd. Voor elke organisatie is het van belang om in control te zijn en dit ook zo te houden en daar komt controle en audit om de hoek kijken. 

Door regelmatig controles en audits uit te voeren houdt de organisatie de (persoons)gegevens passend beveiligd. Naast het minimaliseren van de risico’s blijft de organisatie in control en voldoen ze aan de plicht die de organisatie heeft vanuit de AVG.

Welke producten leveren we op:

– Een whitepaper over controle en audit;

– Een auditplanning informatiebeveiliging.

Wat houden de producten in?

Een whitepaper over controle en audit

Deze whitepaper beschrijft waarom het noodzakelijk is om regelmatig controles en audits uit te voeren binnen uw organisatie. We geven een aantal redenen aan waarom uw organisatie dit moet doen en geven hiervoor een handvat.

Auditplanning informatiebeveiliging

Met behulp van de auditplanning kunt uw organisatie zien op welke onderwerpen er regelmatig een audit moet plaatsvinden. Met de auditplanning zorgt uw organisatie ervoor dat uw (persoons)gegevens gewaarborgd blijven.

Overige Building Blocks

Beleid & Strategie

Risico's & Impact

Implementeren & Bijsturen

Incidenten & Calamiteiten

Mail ons