Disclaimer

  Deze mooie website is eigendom van Audittrail Professionals B.V. (hierna: Audittrail). Op onze website wordt u informatie aangeboden over onze diensten en kunt u contact met ons opnemen. Voor het aanbieden van onze diensten op deze website maken wij gebruik van persoonsgegevens en van cookies. In de privacyverklaring en de cookieverklaring vindt u informatie over de manier waarop wij met deze gegevens omgaan en hoe uw privacy wordt beschermd. In deze disclaimer leest u meer informatie over de inhoud van deze website. 

  Informatie op onze website

  Wij hebben de website met grote zorg en veel enthousiasme samengesteld, maar wij kunnen de volledigheid en juistheid van alle op dewebsite voorkomende gegevens niet altijd garanderen. Audittrail is niet aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden op de website. Wij wijzigen de inhoud van de informatie met regelmaat. Zo houden wij de boel actueel.

  Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Audittrail aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

  Functioneren van deze website

  Wij doen ons uiterste best om de werking en toegankelijkheid van onze website te waarborgen, maar wij kunnen een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid niet voor de volle 100% garanderen. Audittrail is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hier uit voortvloeit. Audittrail is vanzelfsprekend ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door het internet. Audittrail kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of vertragingen in het verstrekken of ontvangen van informatie door of via de website.

  Intellectuele eigendomsrechten

  De website bevat veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Audittrail en derden rusten. Te denken valt aan tekeningen, foto’s, infographics, teksten en grafische vormgeving van de internetpagina’s. Mede om onze belangen en die van derden te beschermen, gelden de volgende beperkingen bij het gebruik van deze website.

  U mag onderdelen van de website niet elektronisch of anderszins kopiëren of geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen, zonder voorafgaande expliciete toestemming van Audittrail. U mag de inhoud van de site niet wijzigen of beschadigen.

  Als u wilt linken naar (een pagina van) onze website, dan ontvangen wij daar graag vooraf een mailtje over.

  U mag een hyperlink naar de website niet zo inrichten dat een internetgebruiker de website in een framevan een andere internetpagina te zien krijgt.

  U mag geen gebruik van onze website maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of die anderszins het goed functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur, zou kunnen aantasten.

  De website bevat hyperlinks naar websites die buiten het Audittrail-domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina’s aangegeven afwijkende voorwaarden. Wij plaatsen met zorg links naar websites van derden, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke pagina’s.

  Contact

  Voor vragen over deze algemene voorwaarden/disclaimer of de website, kunt u zich richten tot:

  Audittrail B.V.
  Sisalbaan 5a
  2352 AZ Leiderdorp
  Postbus 263
  071 – 747 17 17
  mail@audittrail.nl

  KvK Den Haag 62046039

  Lees ook:

  >Privacy Statement

  >Cookieverklaring