BBB - Incidenten & Calamiteiten

Incidenten & Calamiteiten

Procedures voor het onverwachte

BIC Building Blocks is een set documenten die corporaties kunnen ondersteunen bij de praktische implementatie van de BIC. Denk aan documenten zoals sjablonen, voorbeelden, uitwerkingen en best-practices.

Als informatiebeveiliger voorkomt u natuurlijk liever incidenten dan dat u ze moet oplossen en toch is er geen ontkomen aan. Want alle risicogerichte maatregelen ten spijt, vroeger of later zult u te maken krijgen met een informatiebeveiligingsincident of calamiteit. Zijn er persoonsgegevens in het spel, dan heeft u mogelijk ook te maken met een datalek. procedures helpen de bedrijfsvoering weer snel op gang te krijgen, problemen te herkennen en datalekken tijdig te melden. Ook hier is communicatie weer van groot belang: weten medewerkers incidenten te herkennen én te melden bij het juiste loket?

Soms is een incident zo groot dat we spreken van een calamiteit. Zijn uw continuïteitsplannen beschikbaar wanneer de servers down zijn en heeft u met uw bestuur dezelfde afspraken gemaakt als met de externe (ICT) leverancier. Kortom: heeft u voldoende aandacht besteed aan incidentmanagement?

Welke twee producten leveren we op:

– Een whitepaper over incidenten en calamiteiten;

– Een voorbeeld incidentprocedure (incl. datalekken).

Wat houden de producten in?

Een whitepaper over incidenten en calamiteiten

Incidenten, calamiteiten, datalekken, wat is nu eigenlijk het verschil? Naast de verschillen bespreken we manieren om incidenten op te sporen én op te lossen. Ook geven we een checklist voor uw business continuity plan: heeft u aan deze dingen al gedacht?

Voorbeeld incidentprocedure

Wanneer een incident zich voordoet is het prettig als een procedure klaarligt. Deze voorbeeldprocedure beschrijft het incidentenproces voor zowel informatiebeveiligingsincidenten als datalekken.

Overige Building Blocks

Beleid & Strategie

Risico's & Impact

Implementeren & Bijsturen

Controle & Audit

Mail ons